Během tří čtvrtletí roku 2007 vykázala GE Money Bank čistý zisk 2,16 miliardy

· Bilanční suma dosáhla téměř 81 mld. Kč (+ 14,6 %)
· Objem úvěrů se meziročně zvýšil na 76,1 mld. Kč (+ 25,7 %)
· Celkový objem hypoték na konci čtvrtletí dosáhl 19,3 mld. Kč (+ 46,4 %)
· Vklady klientů činily 53,5 mld. Kč (+ 6,4 %)
· Čistý zisk dosáhl 2,16 mld. Kč (+ 3 %)
· K 30. 9. měla GEMB 212 poboček a 517 bankomatů
(údaje podle českých účetních standardů)

Během třetího čtvrtletí roku 2007 pokračovala GE Money Bank v dynamickém růstu, a to zejména v oblasti úvěrových produktů a depozit. Nejdynamičtěji se zvýšil objem nově poskytnutých hypoték. Ve třetím čtvrtletí banka poskytla nové hypoteční úvěry v objemu 6,72 mld. Kč, což v porovnání s loňským rokem představuje 84% nárůst. Celkový objem úvěrů se zvýšil o 25,7 % na 76,1 mld. Kč. Bilanční suma banky dosáhla 80,9 mld. Kč (+ 14,6 %). K 30. září 2007 GE Money Bank vykázala čistý zisk ve výši 2,16 mld. Kč. Počet klientů meziročně vzrostl o více než 54 tisíc na téměř 900 tisíc.

„Výsledky hospodaření za tři čtvrtletí tohoto roku potvrzují, že neustále posilujeme naši pozici mezi největšími bankami v ČR. Velký růst jsme zaznamenali především v oblasti běžných účtů, spotřebitelských úvěrů a hypoték, včetně jejich refinancování,“ komentuje výsledky Jan Rollo, ředitel retailového bankovnictví GE Money Bank. „Největším úspěchem je pro nás uvedení konta Genius Active, běžného účtu s jedním měsíčním paušálem, díky kterému naši klienti jen za letošní rok ušetří desítky milionů korun. Od února si ho zřídilo již přes 100 tisíc klientů. Očekáváme, že koncept paušálních účtů na českém bankovním trhu brzy převládne,“ dodal Jan Rollo.

Aktiva banky rostou dlouhodobě především díky velkému zájmu o spotřebitelské půjčky a hypotéky. Celkový objem poskytnutých úvěrů dosáhl k 30. září 2007 sumy 76,1 mld. Kč , což představuje meziroční nárůst o 25,7%. Největší podíl na tomto růstu mají hypoteční produkty, ale velký zájem byl také o Expres půjčku a Konsolidaci půjček. GE Money Bank navíc v uplynulém období výrazně zvýšila objem investic do nehmotného majetku a do rozšiřování obchodní sítě banky. V tomto roce otevřela 3 nové pobočky a zprovoznila 34 bankomatů.

Na straně pasiv došlo především k navýšení závazků vůči klientům, tedy k růstu vkladů. Jejich hodnota se meziročně zvýšila o více než 6,4 % na 53,5 mld. Kč. S velkým zájmem se setkala především nabídka účtu Genius Active s jedním měsíčním paušálem. K 30. září ho využívalo již téměř 104 tisíc klientů. Celkový počet vedených depozitních účtů stoupl na 967 410, což představuje téměř 2,47% meziroční nárůst.

Hodnota bilanční sumy GE Money Bank činila k 30. září 2007 80,9 mld. korun. I přes značnou úvěrovou expanzi zachovává GE Money Bank stabilní kapitálovou přiměřenost. V současnosti dosahuje výše 23 %, což značně převyšuje ukazatel kapitálové přiměřenosti daný ČNB.

V meziročním srovnání dosáhla GE Money Bank bezmála 3% růstu čistého zisku. Za tři čtvrtletí roku 2007 tak dle českých účetních standardů vykázala čistý zisk v hodnotě 2,16 mld. Kč.

„Jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout nárůstu zisku i v období, kdy investujeme značné prostředky do bankovních systémů, rozšiřování obchodní sítě banky, ostatních prodejních kanálů a do rozvoje poskytovaných produktů a služeb,“ dodal Jan Rollo.


Obchodní výsledky GE Money Bank
(podle českých účetních standardů)


Počet obchodních míst k 30. 9. 2007: 212

Počet ATM k 30. 9. 2007: 517

 


Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank