Během prvního roku si u GE Money Bank zřídilo elektronický výpis 32 000 klientů

Na konci července užívalo elektronických výpisů 31 624 klientů GE Money Bank a každý den banka eviduje v průměru 88 nových zájemců o eVýpisy. Elektronický výpis (eVýpis) je v nabídce produktů GE Money Bank od loňského srpna, kdy ho jako první banka na českém trhu představila klientům.

GE Money Bank byla první bankou, která tuto možnost nabídla a stále více našich klientů oceňuje výhody, které jim elektronický výpis oproti papírovému přináší. Elektronický výpis je možné využívat jako uznávaný úřední doklad, rovnocenný s papírovým. Klient získává stálý přehled o pohybech a zůstatcích na svém účtu i u dalších produktů. Elektronický výpis je mu kdykoliv přístupný na internetových stránkách www.eVypis.cz , v jeho Internet Bance nebo homebankingové aplikaci. Za elektronický výpis samozřejmě neplatí klient nic navíc,“ řekla Dana Tomášková, manažerka depozitních produktů GE Money Bank. „Za dobu fungování eVýpisů jsme ušetřili naše lesy, neboť jsme uspořili více než 786 000 listů papíru,“ dodala.

GE Money Bank nejdříve nabídla eVýpisy v rámci programu BankKlient (Homebanking) a poté i jako součást Internet Banky. Během ledna letošního roku byla spuštěna speciální internetová aplikace eVýpis, na které mají klienti elektronický výpis kdykoliv k dispozici. Z celkového počtu 31 624 elektronických výpisů jich díky zřízení na pobočce využívá i 2078 klientů, kteří jinak nejsou uživateli Internet Banky. Každým dnem si změní „papírovou“ distribuci výpisu na elektronickou v průměru 88 klientů banky (průměr za posledních 5 měsíců).

Hlavní výhody eVýpisu:
· Klient neplatí za elektronickou formu výpisu (eVýpis) nic navíc
· Frekvenci generování výpisu je možné kdykoliv přizpůsobit aktuálním potřebám, změna distribuce výpisu je zdarma
· eVýpis je podepsaný elektronickou značkou GE Money Bank, klient jej může posílat jako ověřený dokument pro doložení transakcí na svém účtu
· eVýpis je snadno a kdykoli přístupný na internetových stránkách www.eVypis.cz nebo v Internet Bance GE Money Bank (GE Money Bank klade důraz na co možná nejvyšší zabezpečení, proto klientům eVýpis neposílá emailem)
· Elektronický výpis se dostane ke klientovi rychleji než klasický tištěný výpis
· eVýpis si klient může kdykoli vytisknout - nemusí navštívit pobočku, žádá-li o duplikát starších výpisů (v rámci aplikace existuje archiv výpisů)
· O vygenerování nového výpisu může být klient informován prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Stačí si upravit nastavení a GE Money klientovi bezprostředně po vygenerování nového výpisu pošle zprávu.
· Pro klienty, kteří dosud využívali osobní předávání výpisu, představuje eVýpis navíc úsporu na poplatcích za vedení běžného účtu

V současnosti nabízí GE Money Bank možnost zřídit si eVýpis v rámci následujících produktů: Konto Genius, Genius Student, Genius business, Běžný účet Genius, Běžný účet pro fyzické osoby nepodnikatele, podnikatele, právnické osoby, Spořící účet, Revolvingový termínovaný vklad a v rámci hypotečního úvěru.

Bezpečnost a inovativnost elektronického výpisu, který GE Money Bank začala využívat jako první na trhu, na svých internetových stránkách po zavedení ocenilo i Ministerstvo informatiky ČR.


Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank