Banky začaly živnostníkům půjčovat více peněz

Celkový objem úvěrů poskytnutých českými bankami živnostníkům od roku 1995 do roku 2002 klesal. GE Capital Bank však navzdory tomuto trendu zaznamenává od roku 2000 růst objemu úvěrů poskytnutých živnostníkům a roste i její podíl na trhu. Podíl GE Capital Bank v tomto segmentu činil letos v květnu 11,1 %.

Zatímco ke konci roku 1995 dosáhl objem úvěrů poskytnutých českými bankami živnostníkům výše 66,3 mld. Kč, ke konci roku 2002 to bylo již pouhých 20,9 mld. Kč. K poklesu objemu poskytnutých úvěrů došlo i přesto, že počet aktivních podnikatelů rostl. V roce 1997 bylo evidováno 569 tisíc aktivních podnikatelů a v loňském roce jich bylo v České republice o 100 tisíc více – tedy 679 tisíc.

Ke konci května letošního roku však stav úvěrů poskytnutých bankami živnostníkům dosáhl objemu 21,6 mld. Kč. Došlo tak ke zlomu klesajícího trendu objemu půjček poskytnutých této skupině klientů, který trval nepřetržitě od roku 1995.

„Očekávám, že pozitivní trend ve vývoji objemu úvěrů živnostníkům ze začátku tohoto roku, bude pokračovat. Objem úvěrů poskytnutých živnostníkům českými bankami by mohl být ke konci letošního roku o 15 až 20 % vyšší než na konci roku 2002. Růst úvěrové angažovanosti bank vůči živnostníkům však bude pokračovat i v příštím roce,“ řekl Jan Rollo, ředitel komerčního bankovnictví GE Capital Bank.

„Úvěry pro živnostníky či malé a střední firmy vyžadují od banky jiný přístup než úvěry velkým korporacím. Podle našich zkušeností mají živnostníci nejčastěji zájem o úvěry v řádech několika set tisíc korun. Nepotřebují tedy velké částky, ale úvěr chtějí získat rychle a jednoduše, bez zbytečné administrativy,“ dodal Jan Rollo.

Podle výzkumu GE Capital Bank má největší část živnostníků zájem o kontokorent v objemu do 100 tis. Kč – s tímto úvěrem by bylo spokojeno 80 % dotázaných. Doba, kterou jsou ochotni akceptovat pro jeho vyřízení, jsou tři dny – tato doba by vyhovovala 80 % dotázaných. Například 5 dní je ochotno akceptovat již jen polovina dotázaných.

„Procesy vyřízení úvěru pro živnostníky musejí být co nejednoduší. GE Capital Bank tyto procesy co nejvíce automatizuje a aplikuje podobné postupy jako v případě spotřebitelských úvěrů. To nám umožňuje poskytovat půjčky živnostníkům rychle a je to i důvod našeho rostoucího podílu v tomto segmentu trhu,“ dodává Jan Rollo.

V roce 2000 dosáhl objem úvěrů poskytnutých GE Capital Bank živnostníkům výše 0,7 mld. Kč, což představovalo 2,6% podíl na trhu. Ke konci května letošního roku to již bylo 2,4 mld. Kč. Český bankovní sektor ke konci tohoto období poskytl živnostníkům úvěry za 21,6 mld. Kč – podíl GE Capital Bank se tak zvýšil na 11,1 %.

Jan Rollo, ředitel komerčního bankovnictví GE Capital Bank