Až pětina českých zemědělců by nemusela uspět v konkurenci EU

 

Evropská unie zavádí s platností od 1. ledna 2009 nové předpisy a z toho vyplývající přísnější podmínky pro čerpání zemědělských dotací. Systém Cross-compliance, jak se soubor nařízení souhrnně nazývá, definuje celou řadu zákonných požadavků a standardů, které musí žadatelé o veřejnou podporu z řad zemědělců splňovat, aby jim dotace nebyly kráceny. Přestože se v České republice se zaváděním prvních standardů systému Cross-compliance započalo již v roce 2004, odhaduje se, že pětina zemědělských podniků je stále nesplňuje a nebude ani v příštím roce. Pomoci má podpora investic z Programu rozvoje venkova a dostupné financování od bank.
„Splnění požadavků vyplývajících z předpisů systému Cross-compliance se v blízké budoucnosti stane jedním ze základních předpokladů úspěšného podnikání v zemědělství a současně podmínkou pro výplatu podpor z EU,“ říká Mojmír Severin, ředitel společnosti AgroConsult Bohemia, a dodává: „Ty zemědělce, kteří opakovaně podmínky nesplní, čekají sankce v podobě nižších dotací.“

Systém Cross-compliance představuje souhrn právních předpisů EU, které spojují problematiku trvale udržitelného rozvoje s dotační politikou v zemědělství. Jedná se o nástroj pro zavedení minimálních standardů a dalších zákonných požadavků na zemědělskou činnost, jejichž cílem je ochrana veřejného zdraví, zdraví zvířat, rostlin a životního prostředí.

Mezi problémy českých zemědělských podniků, které patří k příčinám dosavadního neplnění požadavků systému Cross-compliance, patří přezaměstnanost, špatná struktura a chybějící strategie rozvoje. Komplikací je rovněž neexistující koncepce ministerstva zemědělství, která by zemědělcům poskytla jasné vodítko. Pomoc naopak představují investiční dotace z Programu rozvoje venkova, které pokryjí část nákladů na splnění nových požadavků, a dostupné zdroje bankovního financování.

„Úvěry od GE Money Bank zemědělci nejčastěji využívají na nákup zemědělské techniky. V poslední době však financujeme čím dál více projektů na výstavbu zemědělských bioplynových stanic, ale i dalších staveb nebo rekonstrukcí zemědělských objektů,“ říká Iva Prokopová, manažerka zemědělských produktů GE Money Bank. „Zemědělci si uvědomují nutnost strategických investic. Podíl investičních úvěrů v našem portfoliu tvoří již 81 % celkového objemu poskytnutých půjček,“ dodává Iva Prokopová.

Investiční úvěry, kterými GE Money Bank podnikatelům pomáhá předfinancovat či spolufinancovat projekty podpořené dotacemi z EU, lze čerpat na celou hodnotu investičního záměru nebo pouze na část, kterou žadatel nekryje z dotace. Jejich výhodou je, že řeší časový nesoulad mezi nutnými výdaji a okamžikem jejich proplacení ve formě dotace. Rovněž umožňují úhradu nákladů projektu, které z dotačních prostředků nemohou být kryty.

Kromě financování zemědělcům GE Money Bank ve spolupráci se společností AgroConsult Bohemia poskytuje službu EU Servis, která jim výrazně usnadňuje přístup k finanční podpoře z Evropské unie. Zahrnuje konzultace a komplexní poradenství při identifikaci vhodného dotačního programu, získávání a správě dotací, včetně zpracování návrhu struktury financování předkládaných projektů.


Markéta Dvořáčková,
tisková mluvčí GE Money Bank