AgroConsult Bohemia eviduje další nárůst žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova

Jednička v oblasti žádostí na výstavbu bioplynových stanic je AgroConsult Bohemia

V devátém kole Programu rozvoje venkova (PRV) podalo téměř 200 podnikatelů v zemědělství žádost přes AgroConsult Bohemia, dceřinou společnost GE Money Bank. V porovnání s minulým kolem PRV je to nárůst o 7 %. Nejvíce žádostí přitom AgroConsult Bohemia tradičně zaznamenal v rámci opatření Modernizace zemědělských podniků, kde 138 žádostí znamená více než 12% podíl, za což mu v rámci tohoto opatření patří prvenství. Největší objemy investic eviduje AgroConsult Bohemia u projektů na podporu výstavby a modernizace bioplynových stanic, kde průměrná výše investice činila více než 50 milionů korun. V této oblasti bylo přes AgroCosnult Bohemia podáno 40 % žádostí a je tak na trhu jedničkou.

„V poslední době sledujeme oživení zájmu zemědělců o financování jejich podnikatelských záměrů, což se také odráží v počtu zaslaných žádostí, který ve srovnání s minulým rokem roste,“
řekl Jiří Patera, ředitel oddělení úvěrových produktů pro firemní klienty GE Money Bank. „Klienti GE Money Bank oceňují, že jim spolupráce s odborníky z AgroConsult Bohemia usnadňuje práci s veškerými administrativními náležitostmi žádostí o dotace. I díky těmto službám se zvyšuje šance žadatelů na úspěch, dodal Jiří Patera.

Společnost AgroConsult Bohemia nabízí komplexní poradenské služby, které pomáhají zemědělcům nejen s přípravou potřebných dokumentů včetně návrhu struktury financování předkládaných projektů, ale také při získání a následné správě dotací. V rámci celého procesu podporuje společnost klienty od formulování myšlenek investičního záměru, přes výběr strategie podání projektu, organizaci výběrového řízení, až po proplacení dotace na účet žadatele.

V rámci devátého kola PRV, které bylo uzavřeno 8. března 2010, čerpali zemědělci dotace v celkové výši více než 8,3 miliard korun. Podpora v rámci Programu rozvoje venkova ČR je určena především na modernizaci zemědělských podniků, spolupráci při vývoji nových produktů a technologií, na diverzifikaci činností nezemědělské povahy a dále i na zakládání a rozvoj podniků nebo zahájení činnosti mladých zemědělců. V rámci opatření Diverzifikace činností nezemědělské povahy je rovněž významná i možnost využití finanční podpory na výstavbu bioplynových stanic.

* * *

Společnost AgroConsult Bohemia s.r.o. působí v oblasti poradenství v rámci českého zemědělství již devět let. V současné době má více než 1200 klientů z řad předních zemědělských subjektů. Od roku 2007 vypracovala společnost AgroConsult Bohemia v rámci Programu rozvoje venkova více než 880 investičních projektů v celkovém finančním objemu více než 7,9 mld. korun. Společnost má k dnešnímu dni 11 zaměstnanců a spolupracuje s řadou expertů z jednotlivých oborů. Hlavní sídlo firmy se nachází v Českých Budějovicích s pobočkami v Brně, Jičíně, Humpolci a Kyjově.


Markéta Dvořáčková,

tisková mluvčí GE Money Bank