AgroConsult Bohemia eviduje 25% nárůst počtu žádostí do Programu rozvoje venkova

Termín pro podání žádostí byl prodloužen do 9. března

Na podání žádostí o dotace v rámci 6. kola Programu rozvoje venkova České republiky mají zemědělci čas až do 9. března 2009. Ministerstvo zemědělství prodloužilo termín o celý týden. AgroConsult Bohemia, dceřiná společnost GE Money poskytující zemědělcům komplexní dotační poradenství, eviduje meziroční nárůst počtu žádostí nejméně o 25 %. Celkově mohou zemědělci v rámci 6. kola čerpat státní podporu přesahující 2,1 miliardy korun.

„I přes probíhající hospodářské zpomalení v mnoha evropských zemích a s tím související vyšší míru opatrnosti při plánování budoucích investic letos očekáváme 25% meziroční nárůst počtu žádostí do Programu rozvoje venkova ČR. Vedou nás k tomu aktuální informace z právě probíhajícího kola, které máme k dispozici,“ uvedl Jiří Patera, ředitel úvěrových produktů pro podnikatele GE Money Bank.

Podpora v rámci Programu rozvoje venkova ČR je určena především na modernizaci zemědělských podniků, spolupráci při vývoji nových produktů a technologií, na diverzifikaci činností nezemědělské povahy a dále i na zakládání a rozvoj podniků nebo zahájení činnosti mladých zemědělců. V rámci diverzifikace činností nezemědělské povahy je velice významná možnost využití podpor na výstavbu bioplynových stanic.

AgroConsult Bohemia pomáhá zemědělcům jak při získávání, tak při správě dotací, a to včetně přípravy návrhu struktury financování předkládaných projektů. Nabízí jim také poradenství v souvislosti se zaváděním systému Cross-Compliance, tedy zákonných požadavků na hospodaření. Na služby ministerstvem akreditovaného poradce mohou zemědělci získat dotaci až 80 % ceny za poradenské služby. Horní hranice je 1500 eur, tedy zhruba 37 tisíc korun. Příjem žádostí o veřejnou podporu na využívání poradenských služeb probíhá až do 2. března.

„Nejen kvůli zavádění nových požadavků v oblasti hospodaření, ale i s ohledem na zhoršující se ekonomické prostředí nadchází zemědělcům těžší doba, a je proto důležité zaměřit svou pozornost i na ekonomickou stránku podnikání,“
míní Mojmír Severin, ředitel společnosti AgroConsult Bohemia.

K zavádění sytému Cross-Compliance v České republice dochází postupně od začátku letošního roku. Systém spočívá ve vazbě na dotace a bude podmínkou pro vyplácení plateb SAPS a AEO-PRV. Dodržování požadavků Cross-Compliance bude zároveň podmínkou poskytování podpor z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova EAFRD.


Milan Kříž,

tiskový mluvčí GE Money Bank