9 z 10 učitelů je pro povinnou výuku finanční gramotnosti na základních školách

Finanční vzdělávání dětí na základních školách by mělo být podle 86 % učitelů povinné, 8 z 10 vyučujících by jej zařadilo dokonce již na první stupeň. Ukázal to průzkum* mezi učiteli zapojenými do projektu Rozumíme penězům. Samotný projekt přitom zcela odpovídá představám o výuce finanční gramotnosti 9 z 10 pedagogů. Učitelé na něm oceňují především kvalitní učební materiály a vědomosti získané na školeních. Občanské sdružení AISIS ve spolupráci s odborníky z GE Money Bank, která je garantem projektu, zorganizovalo od jeho počátku již téměř 500 vzdělávacích dnů pro vyučující.

„Učitelé, kteří předávají žákům znalosti ze světa financí v rámci projektu Rozumíme penězům, považují toto téma za natolik zásadní, že by jej zavedli povinně – a naprostá většina dokonce již od prvního stupně,“ říká Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům. „To, že mají pedagogové na věc stejný názor jako my, nás potěšilo. Výuku finanční gramotnosti na prvním stupni jsme v letošním roce již začali pilotně ověřovat,“ dodává Martin Ježek.

„Projekt Rozumíme penězům obsahuje podle 86 % pedagogů problematiku financí pro žáky základních škol naprosto dostatečně. Takovou spokojenost přisuzujeme především naší snaze o praktické využití informací předávaných při školení pedagogů i přípravě materiálů k výuce. Nejlepší vizitkou toho, nakolik se nám to daří, je fakt, že 7 z 10 učitelů změnilo díky projektu svůj osobní přístup k financím,“ říká Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank, a upřesňuje: „Polovina vyučujících si například začala důkladněji číst smlouvy a více než třetině projekt pomohl se zorientovat v bankovních produktech či si udělat pořádek v pojištění.“

Důležitým aspektem finančního vzdělávání dětí je také součinnost rodin školáků. Podle pedagogů výuku Rozumíme penězům oceňují 3 rodičů, zejména co se týče přípravy dětí na praktický život, chápavějšího postoje k určitým rozhodnutím rodičů a získaných informací. Ty často využívají i rodiče samotní, například tabulku rozpočtu domácnosti.

Děti se díky projektu učí hospodařit

Podle učitelů připravuje projekt Rozumíme penězům školáky na reálné životní situace. Každý pátý pedagog za tím vidí především rady, jak řešit konkrétní finanční otázky, šestina vyučujících vyzdvihuje předanou znalost toho, kolik co stojí. Podle 13 % oslovených pedagogů si děti odnáší umění plánování rozpočtu a asi stejné množství učitelů tvrdí, že dětem do života pomůže orientace ve finančních pojmech. Ve srovnání s žáky, kteří projektem neprošli, rozumí absolventi světu peněz lépe, než ostatní děti. Šest z 10 pedagogů navíc vnímá, že vyučování baví děti více, než jiné předměty. Vedou u nich témata jako dovolená nebo koupě auta. Učitelé považují za nejpřínosnější lekce z hospodaření domácnosti či zodpovědného zadlužování.

O projektu Rozumíme penězům

Projekt v současnosti probíhá v sedmi krajích: Středočeském, Plzeňském, Libereckém, Pardubickém, Královéhradeckém, v kraji Vysočina a v Praze. Celkem jde o 82 zapojených základních škol. Realizátorem projektu Rozumíme penězům je občanské sdružení AISIS, finančním expertem a jedním z tvůrců projektu je GE Money Bank. Cílovou skupinou jsou hlavně žáci ve věku 11 – 15 let a jejich učitelé. Záměrem projektu je zvýšení finanční gramotnosti školáků, snahou je naučit děti základům zodpovědného přístupu ke správě osobních financí. Dosud jím prošlo přes 11 000 žáků a finančními experty z banky bylo proškoleno téměř 2 000 učitelů.

Projekt Rozumíme penězům je podporován z fondů Evropské unie, státního rozpočtu ČR a ze zdrojů GE Money Bank. Více informací najdete na www.rozumimepenezum.cz

Graf 1: Povinná výuka finanční gramotnosti na ZŠ
Myslíte si, že by výuka finanční gramotnosti měla být na základní škole povinná?

Graf 1: Povinná výuka finanční gramotnosti na ZŠ

Graf 2: Finanční vzdělávání již na prvním stupni
Myslíte si, že by výuka finanční gramotnosti měla probíhat již u dětí na prvním stupni?

Graf 2: Finanční vzdělávání již na prvním stupni

* Průzkum GE Money Bank a o. s. AISIS se uskutečnil na základních školách z 6 krajů ČR v červnu 2012, zúčastnilo se ho 696 učitelů zapojených do projektu Rozumíme penězům.

GE Money Bank patří mezi největší české peněžní ústavy. Jsme univerzální bankou, která disponuje třetí největší sítí 260 poboček a 698 bankomatů. Své služby orientujeme jak na občany, tak na malé a střední podniky. Naše Internet Banka byla v roce 2012 už počtvrté v řadě vyhodnocena českou veřejností jako nejlepší finanční produkt na trhu. V soutěži Zlatá koruna odborná porota již po třetí za sebou zvolila naši Konsolidaci půjček za vítěze ve své kategorii. V roce 2012 jsme také obsadili první místo v hodnocení e-mailové komunikace s klienty. Vlastní kapitál GE Money Bank tvoří 32 miliard Kč, konsolidovaná kapitálová přiměřenost ve výši 19,8 % je i nadále jednou z nejvyšších na trhu.

AISIS vznikl v roce 1999. Za dobu své činnosti připravil a zorganizoval desítky projektů pro firmy, školy, volnočasové a neziskové organizace i státní instituce, prošly jimi desítky tisíc dětí, studentů i dospělých. Jeho posláním je tvorba a realizace obecně prospěšných programů, které umožňují lidem rozvíjet klíčové životní dovednosti, napomáhají k rovným příležitostem a podporují trvalý rozvoj organizací. Sídlo AISIS je v Kladně.


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Pavel Zúbek, tiskový mluvčí GE Money Bank
Mobil: +420 725 420 107, tel.: +420 224 442 120, e-mail: pavel.zubek@ge.com