85% Čechů není spokojeno s kvalitou tuzemských silnic

„Úplatkáři nejsme“, tvrdí svorně muži i ženy

Více než 85 % dospělých Čechů považuje stav tuzemských silnic a jejich značení za jeden z nejzávažnějších problémů týkajících se silničního provozu. Práci policie v dopravě Češi hodnotí veskrze pozitivně, ale více než třetina lidí ji považuje za nedostatečně striktní. K uplácení policistů se ale přiznává jen 8 % mužů a 5 % žen. Vyplynulo to z exkluzivního průzkumu GE Money Auto, který proběhl současně v pěti evropských zemích.

„Výsledky průzkumu GE Money Auto jsou poměrně jednoznačné. Kvalita českých silnic je problémem, který sužuje více než osm z deseti dospělých Čechů. Ti jsou tak ke kvalitě vlastních komunikací zdaleka nejkritičtější ze všech sledovaných národů,“
říká Jan Hrubý, marketingový ředitel GE Money Auto a dodává: „V Rumunsku je s kvalitou silnic nespokojeno překvapivě „jen“ 66 % dospělých a v Německu to není ani polovina dospělé populace.“ Negativně se ke stavu tuzemských komunikací přitom častěji vyjadřují ženy než muži a starší lidé než mladí.

Češi jsou pro omezení rychlosti na dálnicích

Většina Čechů se také shodne na skutečnosti, že by měla být v rámci dálnic omezena maximální možná rychlost vozidel. Limity kladně hodnotí 63 % českých mužů a dokonce 73 % žen. Souhlas s omezením rychlosti roste s věkem respondentů. Výsledky průzkumu naznačují, že Češi by nesouhlasili se zavedením modelu známého z Německa, kde na většině dálnic není maximální rychlost omezena. Největšími zastánci rychlostních limitů jsou dle průzkumu Rumuni.

Úplatky jsou doménou mužů

S prací dopravní policie jsou Češi veskrze spokojeni, ale třetina lidí tvrdí, že její zástupci nejsou při stíhání přestupků a zejména pak ve vymáhání pokut dostatečně striktní. Přibližně 7 % českých řidičů přitom přiznává, že se dopravní přestupek občas snaží řešit nabídkou úplatku. Častěji se jedná v tomto případě o muže (8 %). V případě žen řidiček se k úplatkům přiznává 5 % z nich. Češky tak ze srovnání mezi zeměmi vyšly nejlépe a čeští muži jako druzí nejméně uplácející. Ze sledovaných zemí se k úplatkům nejvíce hlásí Maďaři a Poláci.

Na bezpečnost silničního provozu má samozřejmě rozhodující vliv samotné chování českých řidičů. Polovina z nich v rámci průzkumu GE Money Auto uvedla, že nedodržuje na silnicích povolenou rychlost. Nedovolená rychlost je přitom spíše doménou mužů, přiznala se k tomu více než polovina z nich. Mezi ženami jsou to jen čtyři z deseti řidiček. Pouze jedna čtvrtina českých řidičů pak tvrdí, že dopravní předpisy neporušuje nikdy.


Exkluzivní průzkum GE Money
proběhl letos v lednu a únoru mezi respondenty v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Německu, na representativním vzorku dospělé populace jednotlivých zemí. Průzkum pro GE Money provedla společnost TNS AISA.
Markéta Dvořáčková,
tisková mluvčí GE Money Auto