67 % dospělých Čechů chce během 3 let investovat do zlepšení svého bydlení

 

Zájem Čechů o kvalitní bydlení stále stoupá. Z průzkumu, který provedla GE Money ve střední Evropě a Rusku vyplynulo, že v nejbližších letech chtějí do svého bydlení investovat nejčastěji právě obyvatelé České republiky. V průměru chtějí zájemci o změnu bydlení na jeho zlepšení vynaložit 780 tisíc Kč. Místo půjčky od rodiny či přátel navíc Češi preferují úvěr od banky nebo jiné finanční instituce.
Měsíční náklady na bydlení v České republice zatím nedosahují průměru Evropské unie, kde na něj rodina vydává v průměru 21 % svého rozpočtu. V západoevropských zemích tento podíl totiž činí mezi 22 - 26 % (nejvíce platí Belgičané 26,6 %). Ve středoevropském regionu nejvíce za bydlení utrácejí Poláci - 24,7 % rodinných financí. V ČR je to zatím 17,2 %, ale lze očekávat přibližování k evropskému průměru. Tuzemský trh totiž zažívá boom hypoték a průzkum GE Money potvrdil, že Češi chtějí do svého bydlení investovat i nadále.

Z průzkumu, který provedla GE Money mezi respondenty ve střední Evropě a Rusku, jasně vyplynulo, že jsou to právě Češi, kteří uvažují nejvíce o investicích do zlepšení svého stávajícího bydlení. Během tří let je hodlají uskutečnit dvě třetiny našich dospělých obyvatel, zatímco v Maďarsku nebo Rumunsku je to pouze 40 %,“ říká Michal Tuček, produktový manažer hypoték GE Money Bank.

„Z průzkumu GE Money také vyplynulo, že v průměru chtějí Češi investovat do zlepšení svého bydlení 780 tisíc Kč,“ dodává Michal Tuček. Stejnou částku mají v plánu vynaložit také Poláci a Rusové. Výrazně méně je to v případě Rumunů (620 tisíc Kč) a zejména Maďarů, kteří chtějí do zlepšení svého bydlení investovat v přepočtu 500 tisíc Kč.

Proč chceme změnu?
Hlavními motivy pro změnu jsou pro Čechy zlepšení současného bydlení a potřeba bydlet ve vlastním. Naproti tomu Poláci berou peníze vložené do bydlení jako dobrou investici a pro Rusy jsou klíčovým důvodem malé rozměry stávajícího bydlení. V rámci průzkumu GE Money uvedla téměř polovina ruských respondentů, že obývá byt s rozměry do 50 m2.

Raději od banky než od rodiny
Ve všech sledovaných zemích je patrný velký zájem o financování bydlení (alespoň částečně) z vlastních zdrojů - z úspor. Nicméně více než polovina lidí, kteří o novém bydlení uvažují, neodmítá půjčku od finanční instituce. Překvapivě minimální počet lidí uvádí možnost, půjčit si od rodiny nebo přátel (v ČR pouze 9 %). Pro menší částky lidé využijí spotřebitelské půjčky nebo úvěry ze stavebního spoření a pro větší hypotéky. O hypotéce uvažuje 27 % dospělých Čechů plánujících zlepšení svého bydlení.

„O možnosti půjčit si od finanční instituce uvažuje 80 % dospělých Čechů, kteří do bydlení chtějí investovat. Češi jsou tak úvěrovým produktům otevřeni nejvíce ze všech sledovaných zemí. Například v Rumunsku by si od finanční instituce půjčilo jen 50 % zájemců o investici do bydlení,“ říká Michal Tuček.

Kolik měsíčně splácet?
Respondenti z jednotlivých zemí se také výrazně liší v představě, kolik by chtěli za úvěr na bydlení měsíčně platit. Češi by průměrně chtěli splácet částku kolem 5500 Kč. Výrazně nižší splátky u svých půjček preferují Maďaři (4200 Kč) a Rumuni (3500 Kč). Naopak Rusové jsou ochotni měsíčně vydávat podstatně více - 6300 Kč, což může být částečně dáno vyšší plánovanou investicí, ale i indikace toho, že chtějí své půjčky splatit co nejdříve i za cenu vysokých splátek.

Jak se bude vyvíjet poptávka po hypotékách v příštím roce?
„V roce 2008 očekáváme nadále rostoucí zájem o hypotéky, avšak tempo růstu by mělo být menší než rekordní nárůst v roce letošním. Na zpomalení růstu má vliv několik faktorů. Mezi ty nejvýznamnější řadíme rostoucí úrokové sazby, čímž se hypotéky stávají dražší. Další vliv budou mít plánované změny daní,“ říká Michal Tuček.

Exkluzivní průzkum GE Money proběhl letos v srpnu a září mezi respondenty v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Rusku, na reprezentativním vzorku dospělé populace. Průzkum pro GE Money provedla společnost TNS AISA.

Zdroje informací:
Průzkum Trendy v bydlení (GE Money - 2007)

National Report on Housing Developments in European Countries (Asociace pro bydlení při EU)
Český statistický úřad


Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank