Co budeme potřebovat

 • Občané ČR předkládají platný občanský průkaz a druhý doklad totožnosti. Může to být řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list.

 • Ostatní žadatelé předkládají cestovní pas a průkaz o povolení k pobytu na území ČR.

 • Potvrzení zaměstnavatele o Vašem příjmu. Pokud jste ve zkušební nebo výpovědní lhůtě, bohužel Vám nemůžeme půjčku poskytnout. Jestli máte pracovní poměr na dobu určitou, nesmí končit do 3 měsíců od podpisu žádosti o půjčku.

 • V případě změny dříve předložených dokladů se nám ozvěte.

 • Smlouva o úvěru nebo aktuální vyčíslení závazků. U úvěrů u nás není potřeba.

 • Poslední výpis z úvěrového účtu nebo 3 poslední doklady o zaplacení. Mohou to být například složenky či výpisy z běžných účtů.

 • Smlouvu o kreditní kartě nebo poslední výpis z úvěrového účtu s číslem karty a číslem účtu pro úhradu splátky. U kreditních karet u nás není potřeba.

 • Smlouva o kontokorentu nebo potvrzení o schválené výši kontokorentu od poskytující banky. U kontokorentů u nás není potřeba.

 • Občané ČR předkládají platný občanský průkaz a druhý doklad totožnosti. Může to být řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list.

 • Ostatní žadatelé předkládají cestovní pas a průkaz o povolení k pobytu na území ČR.

 • Aktuální daňová přiznání za minulý rok spolu s živnostenským listem nebo koncesní listinou.

 • V případě změny dříve předložených dokladů se nám ozvěte. Spolu je aktualizujeme.

 • Smlouva o úvěru nebo aktuální vyčíslení závazků. U úvěrů u nás není potřeba.

 • Poslední výpis z úvěrového účtu nebo 3 poslední doklady o zaplacení. Mohou to být například složenky či výpisy z běžných účtů.

 • Smlouvu o kreditní kartě nebo poslední výpis z úvěrového účtu s číslem karty a číslem účtu pro úhradu splátky. U kreditních karet u nás není potřeba.

 • Smlouva o kontokorentu nebo potvrzení o schválené výši kontokorentu od poskytující banky. U kontokorentů u nás není potřeba.

 • Občané ČR předkládají platný občanský průkaz a druhý doklad totožnosti. Může to být řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list.

 • Ostatní žadatelé předkládají cestovní pas a průkaz o povolení k pobytu na území ČR.

 • Důchodový výměr.

 • V případě změny dříve předložených dokladů se nám ozvěte. Spolu je aktualizujeme.

 • Smlouva o úvěru nebo aktuální vyčíslení závazků. U úvěrů u nás není potřeba.

 • Poslední výpis z úvěrového účtu nebo 3 poslední doklady o zaplacení. Mohou to být například složenky či výpisy z běžných účtů.

 • Smlouvu o kreditní kartě nebo poslední výpis z úvěrového účtu s číslem karty a číslem účtu pro úhradu splátky. U kreditních karet u nás není potřeba.

 • Smlouva o kontokorentu nebo potvrzení o schválené výši kontokorentu od poskytující banky. U kontokorentů u nás není potřeba.