Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v rámci koncernu MONETA monitoruje soulad prováděného zpracování osobních údajů se všemi relevantními právními předpisy, v rámci koncernu MONETA poskytuje poradenství ohledně povinností vyplývající z GDPR, spolupracuje s dozorovým úřadem, působí také jako kontaktní místo pro dozorový úřad a pro dotčené osoby, jejichž údaje jsou koncernem MONETA zpracovávány.

 

V případě jakéhokoliv dotazu, nejasnosti či stížnosti týkající se zpracovávání osobních údajů v rámci koncernu MONETA, může dotčená osoba kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů na níže uvedené adrese:

 

Michaela Skácelová
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Vyskočilova 1442/1b, PSČ 140 28, Praha 4
E-mail: poverenec@moneta.cz

 

Další informace o zpracování osobních údajů, kromě tohoto dokumentu, můžete získat na www.moneta.cz nebo v případě MMB na tel. čísle 224 443 636, v případě MA na tel. čísle 224 446 262, v případě ML na tel. čísle 224 444 999.

 

Veškeré žádosti o uplatnění jednotlivých práv klienta a jiné podněty a dotazy týkající se zpracování osobních údajů je možné zasílat písemně na adresu sídla jednotlivých členů koncernu MONETA, elektronicky na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů poverenec@moneta.cz nebo je uplatnit osobně při jednání s pracovníky koncernu MONETA na pobočce či na výše uvedených telefonních číslech.