Informace pro uchazeče o zaměstnání

(dále jen "Informace")

Kdo je správcem osobních údajů

MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle, IČO: 256 72 720, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5403
(„MMB“)

MONETA Auto, s.r.o., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO: 601 12 743, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 168410
(„MA“)

MONETA Leasing, s.r.o., Holandská 1006/10 Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 607 51 606, zapsaná u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19305
(„ML“)

MONETA Leasing Services, s. r. o., Holandská 1006/10, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 269 15 316, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45175
(„MLS“)

(dále společně „skupina MONETA“ nebo „MONETA“).

Komu jsou určeny následující informace

Pro účely tohoto dokumentu se subjektem údajů rozumí jakákoliv fyzická osoba, která poskytla skupině MONETA své osobní údaje za účelem účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici u člena skupiny MONETA nebo zaslala životopis k evidenci v databázi skupiny MONETA jako zájemce o zaměstnání s možností dalších nabídek v budoucnu.