Akcie MONETA Money Bank

Akcie MONETA patří k nejvýnosnějším titulům na pražské burze a jsou součástí uznávaných
akciových indexů - indexu PX Burzy cenných papírů Praha a globálního indexu MSCI

Aktuální cena akcie MONETA

Naše akcie jsou obchodovány na Prime Marketu Burzy cenných papírů Praha a na RM-SYSTÉMu

Vybrané ukazatele akcií MONETA Money Bank, a.s.

ISIN: CZ0008040318, BIC: BAAGECBA
Zahajovací cena [CZK] 68.00
Podmíněné obchodování zahájeno 6. 5. 2016
Oficiální obchodování zahájeno 10. 5. 2016
Informace o emisi  
Druh investičního nástroje akcie
Forma cenného papíru na jméno
Podoba cenného papíru zaknihovaný cenný papír
Jmenovitá hodnota cenného papíru [CZK] 20.00
Trh Prime
Model obchodování Kontinuální obchodování
Počet kusů v emisi 511 000 000
Měna obchodování CZK