Co budeme potřebovat

Obecné doklady

 • Občanský průkaz + řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list

 • Potvrzení o výši trvalého příjmu od zaměstnavatele

 • Výpis z běžného účtu (za poslední 3 měsíce)

Doklady o použití hypotéky

 • Účel koupě – budoucí kupní smlouva vč. návrhu kupní smlouvy

 • Účel výstavba nebo rekonstrukce – smlouva o dílo, stavební povolení, rozpočet stavby

 • Účel refinancování – původní smlouva o úvěru/půjčce, vyčíslení aktuálního zůstatku úvěru vč. příslušenství, platná pojistná smlouva na zastavovanou nemovitost

 • Účel proplacení klientem proinvestovaných nákladů v kombinaci s účelem koupě/rekonstrukce/výstavba – kupní smlouva (s vyznačením vkladu na katastru nemovitostí), smlouva o dílo, doklad prokazující úhradu proinvestovaných nákladů

 • Dodatečné doklady upřesníme po posouzení Vaší situace.

Doklady, které rádi zajistíme za Vás

 • Odhad nemovitosti

 • Aktuální list vlastnictví

 • Snímek z katastrální mapy