Způsoby komunikace

S MONETA lze komunikovat i prostřednictvím e-mailu nebo SMS zpráv. Tyto kanály však nemusí být považovány za zcela bezpečné. MONETA je proto využívá jen na základě pokynu klienta. V případě udělení souhlasu pro komunikaci těmito kanály bere klient na vědomí, že MONETA nezaručuje ochranu obsahu zpráv zasílaných těmito způsoby proti možnému neoprávněnému přístupu třetích osob v průběhu jejich přenosu nebo při doručení. MONETA v takovém případě nemůže být odpovědna za jakékoliv škody vzniklé zpřístupněním těchto nechráněných elektronických zpráv třetím osobám.

 

Další informace o zpracování osobních údajů, kromě tohoto dokumentu, můžete získat na www.moneta.cz nebo v případě MMB na tel. čísle 224 443 636, v případě MA na tel. čísle 224 446 262, v případě ML na tel. čísle 224 444 999.

 

Veškeré žádosti o uplatnění jednotlivých práv klienta a jiné podněty a dotazy týkající se zpracování osobních údajů je možné zasílat písemně na adresu sídla jednotlivých členů skupiny MONETA, elektronicky na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů poverenec@moneta.cz, na e-mailové adresy jednotlivých členů skupiny MONETA nebo je uplatnit osobně při jednání s pracovníky skupiny MONETA na pobočce či na výše uvedených telefonních číslech.