Za jak dlouho dorazí úhrada v EUR protistraně v ČR?

Pokud úhradu zadáte přes Internet Banku do 17:00, úhrada dorazí na účet příjemce následující pracovní den.