Vztahuje se pojištění pro případ pracovní neschopnosti také na pracovní úrazy?

Ano. Pojištění se vztahuje na případy pracovní neschopnosti způsobené následkem úrazu, včetně pracovního.