Ve kterých zemích kromě ČR platí povinné ručení?

Povinné ručení platí v členských státech Evropského hospodářského prostoru a dalších státech vyznačených na zelené kartě. Havarijní pojištění a ostatní doplňková pojištění platí na geografickém území Evropy a Turecka, s výjimkou Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ruska a Ukrajiny, pokud není v pojistné smlouvě nebo pojistných podmínkách uvedeno jinak.