Pro které obory podnikání lze využít Program Záruka?

Jedná se například o zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování a další služby. Kompletní seznam oborů je definován přímo v Programu Záruka na webu NRB.