Úvěry MONETA Stavební Spořitelna

Jaké produkty pod úvěry spadají?
Překlenovací úvěr a úvěr ze stavebního spoření.

V případě úvěrového produktu bez spoludlužníka:
MONETA Stavební Spořitelna úvěrový účet zablokuje a automaticky přestane účtovat i poplatky za vedení účtu, případně zálohy na skupinovém úvěrovém pojištění a předpisu úroků. Po dobu dědického řízení není nutno hradit splátky úvěru. Vyčíslená pohledávka za zůstavitelem bude přihlášena do dědického řízení.

Pokud je úvěr zajištěn zástavou pohledávky ze životního pojištění/vinkulací životního pojištění nebo skupinovým úvěrovým pojištěním zemřelé osoby, MONETA Stavební Spořitelna zašle příslušné pojišťovně žádost o výplatu pojistného plnění ve prospěch zajištěného úvěru.

Po skončení dědického řízení se závazek vypořádá podle výsledku dědického řízení. Případný dluh je vyžadován uhradit po dědicích.

Překlenovací úvěr, úvěr ze stavebního spoření, kde je zemřelou osobou spoludlužník/přistupitel/ručitel/zástavce:
MONETA Stavební Spořitelna úvěrový účet nezablokuje. Ostatní účastníci mají nadále povinnost splácet úvěr i hradit poplatky za vedení účtu, případně zálohy na skupinovém úvěrovém pojištění a předpisu úroků. Vyčíslená pohledávka za zůstavitelem bude přihlášena do dědického řízení.

Pokud je úvěr zajištěn zástavou pohledávky ze životního pojištění/vinkulací životního pojištění nebo skupinovým úvěrovým pojištěním zemřelé osoby, banka zašle příslušné pojišťovně žádost o výplatu pojistného plnění ve prospěch zajištěného úvěru.

Po skončení dědického řízení se závazek vypořádá podle výsledku dědického řízení.

Kontakty:
Správa úvěrů MONETA Stavební Spořitelna: sprava.uveru@moneta.cz