Úvěrové produkty MONETA Money Bank

Jaké produkty pod úvěry spadají?
Patří sem veškeré půjčky, kreditní karty a hypotéky (včetně hypoték sjednaných u bývalé Wüstenrot hypoteční banky).

V případě úvěrového produktu bez spoludlužníka:
Smlouvu o úvěru ukončíme. Po dobu dědického řízení není nutno hradit splátky. Vyčíslená pohledávka bude připojena do dědického řízení (s případnými dalšími produkty zemřelého). Pokud byla k úvěru vedena kreditní karta nebo kreditní účet na zemřelého, tyto produkty zrušíme.

Pokud měl zemřelý sjednané pojištění schopnosti splácet, doporučujeme Vám obrátit se na poskytovatele pojištění a nahlásit pojistnou událost.

V případě, že jste spoludlužníkem/ručitelem/přistupitelem úvěrového produktu zemřelého:
Je Vaší povinností úvěr nadále splácet do té doby, než se vyřeší dědické řízení. Postarejte se proto, aby byl na účtu dostatek peněz a nedocházelo k prodlení s úhradou měsíčních splátek.

Kdo a kdy bude úvěr splácet?
Po ukončení dědického řízení je za úvěr zodpovědný dědic, a to zpětně k datu úmrtí zemřelé osoby. Pokud měl zemřelý sjednané pojištění schopnosti splácet, obraťte se prosím na poskytovatele pojištění a nahlaste pojistnou událost. Úvěr nebo jeho část se může uhradit z něho.

Trvání nebo zánik pojistné smlouvy se odvíjí od typu produktu a konkrétních podmínek pro sjednaný úvěr.

Při vypořádání veškerých úvěrových produktů řešíme situaci individuálně. V případě úvěrů pro fyzické osoby-podnikatele postupujeme také individuálně. Řídíme se zejména podle typu sjednaného úvěru a konkrétních podmínek smlouvy.