Úvěrové a leasingové produkty MONETA Leasing

V případě úmrtí klienta je MONETA Leasing, s.r.o. vždy oprávněna od úvěrové, resp. leasingové smlouvy odstoupit, předmět financování zpeněžit a případnou zbývající pohledávku přihlásit do dědického řízení. Při řešení těchto záležitostí však vždy postupujeme individuálně a v rámci smluvních podmínek se snažíme zohlednit přání a možnosti pozůstalých. Z tohoto důvodu je tedy nezbytné, aby pozůstalí co nejdříve kontaktovali společnost MONETA Leasing, s.r.o. Veškeré detailní informace Vám následně poskytnou naši zaměstnanci.

Kontakty:
Korespondenční adresa: MONETA Leasing, s.r.o., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4
Telefon: 224 444 999
E-mail: info@monetaleasing.cz