Úvěr na vozidlo od MONETA Auto

Co se stane se smlouvou v případě úmrtí klienta?
V případě úmrtí klienta úvěrová smlouva automaticky ve většina případů nekončí. Pozůstalí by nás měli co nejdříve kontaktovat. Pro urychlení identifikace si prosím připravte úvěrovou smlouvu nebo technický průkaz od financovaného vozidla, je-li to možné. Pokud již máte k dispozici úmrtní list, pošlete nám co nejdříve jeho kopii nebo sken. Financované vozidlo do té doby v žádném případě nepoužívejte.

Musím nadále platit splátky?
Ano, je třeba zajistit, aby splátky úvěru byly i nadále placeny, zvláště má-li někdo z okruhu dědiců o vozidlo zájem. Pokud je v rámci úvěru sjednáno pojištění (což Vám sdělíme), vozidlo může být dědici i nadále užíváno. Pokud pojištění není součástí úvěru, doporučujeme ověřit si, že je sjednáno povinné ručení, popř. havarijní pojištění (najděte pojistné smlouvy, zelenou kartu, nebo využijte stránky ČKP).

Pokud je zřejmé, že o vozidlo nemá nikdo z dědiců zájem, smlouva bude ukončena a naše společnost vozidlo zpeněží v dražbě za nejvyšší možnou prodejní cenu. Zbývající pohledávka bude připojena do dědického řízení.

Veškeré detailní informace Vám poskytnou naši zaměstnanci. Při řešení těchto záležitostí postupujeme individuálně a v rámci smluvních podmínek zohledňujeme přání a možnosti pozůstalých. V případě úvěrů pro fyzické osoby-podnikatele jsou podmínky obdobné. Pokud je naším klientem právnická osoba a zemře její jednatel či společník, netřeba nás kontaktovat, na smluvním vztahu se nic nemění.

Pokud byla úvěrová smlouva sjednána před 1.12. 2016, půjde o případ, kdy dle smluvních podmínek úvěrová smlouva úmrtím klienta končí (což Vám případně potvrdíme). Pak není třeba dále platit splátky úvěru a další postup Vám vysvětlí naši pracovníci.

Kontakty:
Korespondenční adresa: MONETA Auto, s.r.o., Na rovince 871, Ostrava-Hrabová, 720 00
Telefon: 224 446 262
E-mail: pohledavky.dedictvi@moneta.cz