Stačí uzavřít smlouvu, abych byl/byla pojištěn/a?

Ne. Pro vznik pojištění je nutné, aby první pojistné bylo uhrazeno v plné výši či s maximální odchylkou do výše 5 %. Zaplacení s odchylkou bude mít vliv na ujednanou výši pojistného a rozdíl mezi sjednaným pojistným a skutečně zaplaceným pojistným pojistníkovi bude doúčtován jako nedoplatek v následující splátce pojistného.