Souhlas s komunikací prostřednictvím platformy WhatsApp, případně jiné platformy pro instant messaging

Souhlasím, že se mnou členové koncernu MONETA (MONETA Money Bank, a.s., IČO: 25672720, MONETA Auto, s.r.o., IČO: 60112743, MONETA Leasing, s.r.o., IČO: 60751606 a MONETA Stavební Spořitelna, a.s., IČO: 47115289) mohou komunikovat běžným způsobem prostřednictvím platformy WhatsApp, případně jiné platformy pro instant messaging, které mohou obsahovat informace o mé osobě a o obsahu a průběhu smluv uzavřených s výše uvedenými společnostmi. Seznam aktuálně využívaných platforem pro instant messaging je dostupný na stránce moneta.cz/kontakt/souhlas-aplikace. Koncern MONETA se mnou bude komunikovat prostřednictvím telefonních čísel +420 224 443 636 a +420 728 133 133.