Dodatečné informace – slovníček

 • Sjednání kreditní karty je sjednání revolvingového úvěru, který je možno čerpat kreditní kartou.
 • Bezúročné období je doba od 1. dne měsíce do 25. dne následujícího měsíce, po kterou Vám banka poskytuje čerpání úvěru bez úroku, ale pouze za podmínky, že celou vyčerpanou částku splatíte do data splatnosti uvedeného na výpisu.
 • Zúčtovací období je doba od prvního do posledního dne kalendářního měsíce.
 • Úroková sazba je roční úroková sazba. Poskytnuté peněžní prostředky jsou bankou úročeny denně, a to ode dne čerpání úvěru metodou počet dní v příslušném kalendářním měsíci/365.
 • Splátka kreditní karty je zaplacení části, nebo všech vyčerpaných peněžních prostředků. Výši celkové splátky najdete ve Vašem výpisu a zaplatíte ji jednoduše bankovním převodem.
 • Minimální splátka je částka, kterou musíte uhradit do 25. dne každého měsíce. Tato splátka je ve výši 4 % z vyčerpaných peněžních prostředků. Automatické splácení minimální splátky inkasem z Vašeho účtu nastavíme za Vás. V případě, že budete chtít splatit vyčerpanou částku celou, můžete ji splatit pohodlně bankovním převodem.
 • Cash back je možnost vybrat si hotovost u obchodníka při platbě kartou za zboží/službu. Platba kartou je navýšena o hotovost, kterou Vám obchodník vyplatí ze své pokladny, a jednorázový poplatek 19 Kč.
 • Příkaz k úhradě z kreditní karty je obdoba jednorázového platebního příkazu z běžného účtu. Získáváte tak možnost hradit z karty platby, i když protistrana nenabízí platební bránu. Tato služba je zpoplatněna jednorázovým poplatkem 1 % z výše převáděné částky. 
  Na tuto službu se jako jedinou nevztahuje bezúročné období. Úročení vyčerpané částky tedy začíná již od následujícího dne od provedení příkazu.
 • Výběry z bankomatů MONETA Money Bank jsou zpoplatněny 1 % z vybírané částky.
 • Výběry z bankomatů ostatních bank a v zahraničí jsou zpoplatněny 1 % z vybírané částky + 30 Kč.