Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Rozsah shromažďovaných a dále zpracovávaných osobních údajů se vždy odvíjí od účelu, ke kterému jsou osobní údaje zpracovávány. Skupina MONETA dbá na to, aby shromažďovala osobní údaje pouze ve zcela nezbytném rozsahu.

MONETA pro výše vymezené účely zpracovává následující kategorie údajů:

 

– identifikační údaje (jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní příslušnost)
– kontaktní údaje (adresy, telefonní čísla pevné linky nebo mobilního telefonu, elektronické adresy, případné profily na sociálních sítích)
– kvalifikační údaje (údaje o vzdělání, odborných kurzech a certifikacích, odborných znalostech atd.)
– informace o profesní historii (předchozí zaměstnavatelé včetně předmětu práce, reference od předchozích zaměstnavatelů)
– lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (výsledek vstupní lékařské prohlídky)
– informace v zápočtovém listu
– zvukový nebo obrazový záznam v případě pracovního pohovoru v prostorách skupiny MONETA
– informace poskytnuté v rámci pohovoru (např. údaje o požadované mzdě, požadavky na pracovní dobu a jiné)
– informace o trestní bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů)