Reprezentativní příklad Půjčky ProBydlení se státní podporou k akci snížená úroková sazba od 3,60 % p. a. (splatnost 20 let)

Půjčka ProBydlení ve výši 300 000 Kč s celkovou dobou splatnosti 20 let se skládá z překlenovacího úvěru ke smlouvě o stavebním spoření s pevnou úrokovou sazbou 3,60 % p. a. a z přiděleného úvěru ze stavebního spoření s pevnou úrokovou sazbou 2,99 % p. a.


Při překlenovacím úvěru, který je poskytován na dobu do přidělení cílové částky (vzniku nároku na úvěr ze stavebního spoření), v tomto případě na dobu 10 let a 8 měsíců, činí měsíční splátka 1 800 Kč a počet splátek je 128. Na překlenovací úvěr navazuje úvěr ze stavebního spoření poskytnutý na dobu 9 let a pěti měsíců, který je společně se zůstatkem účtu stavebního spoření použit k úplnému doplacení překlenovacího úvěru. Pro úvěr ze stavebního spoření činí měsíční splátka 1 800 Kč a počet splátek je 113.


Úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření je 0 Kč, úhrada za uzavření a poskytnutí překlenovacího úvěru ke smlouvě o stavebním spoření v tarifu NaÚvěr N je 0 Kč, úhrada za vedení úvěrového účtu překlenovacího úvěru/úvěru ze stavebního spoření je 0 Kč, úhrada za vedení účtu stavebního spoření 27 Kč/měsíc, úhrada za roční výpis z vkladového účtu stavebního spoření 30 Kč, úhrada za roční výpis z úvěrového účtu úvěru ze stavebního spoření 30 Kč (u obou výpisů jen, je-li sjednáno zasílání poštou, elektronické jsou zdarma), platby celkem 434 349 Kč, RPSN činí 4,02 %.


Překlenovací úvěr bude zajištěn zástavním právem k pohledávce z účtu stavebního spoření, další zajištění k úvěrům (např. ručitelem nebo zástavou nemovitostí) není vyžadováno.


Upozorňujeme, že na sjednání úvěru není právní nárok a veškeré údaje a výpočty jsou orientační a nejsou nabídkou ani příslibem k uzavření smlouvy. Konečné parametry úvěru se mohou lišit v závislosti na Vaší bonitě a výsledcích posouzení Vaší schopnosti splácet poskytnutý úvěr.


Bude-li úvěr poskytován jako spotřebitelský úvěr v cizí měně ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru, upozorňujeme na riziko výkyvu směnného kurzu mezi českou korunou a cizí měnou, čímž by mohla být ovlivněna výše splátek a celková splatná částka.