Reprezentativní příklad HYPOpůjčky ProBydlení se státní podporou

HYPOpůjčka ProBydlení 2 682 000 Kč s celkovou dobou splatnosti 30 let se skládá z překlenovacího úvěru ke smlouvě o stavebním spoření a z navazujícího úvěru ze stavebního spoření. Překlenovací úvěr je poskytovaný do vzniku nároku na úvěr ze stavebního spoření na 2 roky s pevnou úrokovou sazbou 7,49 % p. a., měsíční splátka činí 18 713 Kč a počet splátek je 24. Následně je překlenovací úvěr splacen zůstatkem účtu stavebního spoření a úvěrem ze stavebního spoření, který je poskytovaný na dobu 28 let, počet splátek je 276. Po dobu prvních tří let a následně vždy na dalších 5 let je pevná úroková sazba úvěru ze stavebního spoření 7,49 % p. a., měsíční splátka činí 18 713 Kč.


Úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření je 0 Kč, úhrada za uzavření a poskytnutí překlenovacího úvěru v tarifu NaÚvěr Z3 je 0 Kč, úhrada za vedení úvěrového účtu překlenovacího úvěru/úvěru ze stavebního spoření je 0 Kč, úhrada za vedení účtu stavebního spoření 27 Kč/měsíc, úhrada za roční výpis z vkladového účtu stavebního spoření 100 Kč, úhrada za roční výpis z úvěrového účtu úvěru ze stavebního spoření 100 Kč (u obou výpisů jen v případě, je-li sjednáno zasílání poštou), platby celkem 6 753 869 Kč, RPSN činí 7,78 %.


Další náklady: posouzení vhodnosti zástavy 2 500 Kč, zápis zástavního práva k nemovitosti do katastru v předpokládané výši 2 000 Kč, výmaz zástavního práva k nemovitosti z katastru v předpokládané výši 2 000 Kč Kč a náklady na pojištění nemovitosti v předpokládané výši 200 Kč měsíčně. Náklady na pojištění nemovitosti nebyly zahrnuty do RPSN, neboť jejich výše není známa v době výpočtu. Překlenovací úvěr i úvěr ze stavebního spoření je zajištěný zástavním právem k nemovitosti.


Upozorňujeme, že na sjednání úvěru není právní nárok a veškeré údaje a výpočty jsou orientační a nejsou nabídkou ani příslibem k uzavření smlouvy. Konečné parametry úvěru se mohou lišit v závislosti na Vaší bonitě a výsledcích posouzení Vaší schopnosti splácet poskytnutý úvěr.


Bude-li úvěr poskytován jako spotřebitelský úvěr v cizí měně ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru, upozorňujeme na riziko výkyvu směnného kurzu mezi českou korunou a cizí měnou, čímž by mohla být ovlivněna výše splátek a celková splatná částka.