Reprezentativní příklad HYPOpůjčky ProBydlení se státní podporou

HYPOpůjčka ProBydlení 2 682 000 Kč s celkovou dobou splatnosti 25 let se skládá z překlenovacího úvěru ke smlouvě o stavebním spoření s pevnou úrokovou sazbou 2,59 % p. a. a z přiděleného úvěru ze stavebního spoření s pevnou úrokovou sazbou 2,99 % p. a.

 

Při překlenovacím úvěru, poskytovaném na 2 roky do vzniku nároku na úvěr ze stavebního spoření, činí měsíční splátka 12 558 Kč a počet splátek je 24. Navazující úvěr ze stavebního spoření, poskytnutý na dobu 23 let, je společně se zůstatkem účtu stavebního spoření použit k úplnému doplacení překlenovacího úvěru. Pro úvěr ze stavebního spoření činí měsíční splátka 12 558 Kč a počet splátek je 276.

 

Úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření je 0 Kč, úhrada za uzavření a poskytnutí překlenovacího úvěru v tarifu NaÚvěr Z2 je 0 Kč, úhrada za vedení úvěrového účtu překlenovacího úvěru/úvěru ze stavebního spoření je 0 Kč, úhrada za vedení účtu stavebního spoření 27 Kč/měsíc, úhrada za roční výpis z vkladového účtu stavebního spoření 30 Kč, úhrada za roční výpis z úvěrového účtu úvěru ze stavebního spoření 30 Kč (u obou výpisů jen v případě, je-li sjednáno zasílání poštou), platby celkem 3 772 669 Kč, RPSN činí 2,93 %.

 

Další náklady: zápis zástavního práva k nemovitosti do katastru v předpokládané výši 2 000 Kč, výmaz zástavního práva k nemovitosti z katastru v předpokládané výši 2 000 Kč a náklady na pojištění nemovitosti v předpokládané výši 200 Kč měsíčně. Překlenovací úvěr i úvěr ze stavebního spoření je zajištěný zástavním právem k nemovitosti.

 

Upozorňujeme, že na sjednání úvěru není právní nárok a veškeré údaje a výpočty jsou orientační a nejsou nabídkou ani příslibem k uzavření smlouvy. Konečné parametry úvěru se mohou lišit v závislosti na Vaší bonitě a výsledcích posouzení Vaší schopnosti splácet poskytnutý úvěr.

 

Bude-li úvěr poskytován jako spotřebitelský úvěr v cizí měně ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru, upozorňujeme na riziko výkyvu směnného kurzu mezi českou korunou a cizí měnou, čímž by mohla být ovlivněna výše splátek a celková splatná částka.