Jaké dokumenty budeme potřebovat?

V první řadě obecné doklady jako občanský průkaz a dále pak řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list. Jako další budeme potřebovat prokázat příjem, například potvrzením o výši trvalého příjmu od zaměstnavatele a výpisy z běžného účtu.

Doklady o použití hypotéky
- Pro účel koupě – budoucí kupní smlouva včetně návrhu kupní smlouvy
- Pro účel výstavby nebo rekonstrukce – smlouva o dílo, stavební povolení, rozpočet stavby
- Pro účel refinancování – původní smlouva o úvěru/půjčce, vyčíslení aktuálního zůstatku úvěru vč. příslušenství, platná pojistná smlouva na zastavovanou nemovitost
- Pro účel proplacení klientem proinvestovaných nákladů v kombinaci s účelem koupě / rekonstrukce / výstavba – kupní smlouva (s vyznačením vkladu na katastru nemovitostí), smlouva o dílo a doklad, prokazující úhradu proinvestovaných nákladů

Dodatečné doklady upřesníme po posouzení vaší situace.

Doklady, které rádi zajistíme za Vás
- Odhad nemovitosti
- Aktuální list vlastnictví
- Snímek z katastrální mapy