Proč nemám aktivovanou Bankovní identitu?

Jestli už máte Bankovní identitu aktivní můžete zkontrolovat ve Vaší Internet Bance v sekci Nastavení. Zde si ji můžete zřídit nebo deaktivovat a opětovně aktivovat nebo změnit způsob, jakým potvrzujte přihlášení. Bankovní identita je určena všem fyzickým osobám starším 15 let, které nejsou disponenty.

Občanům České republiky k získání bankovní identity stačí platný doklad totožnosti: občanský průkaz, řidičský průkaz nebo pas. Své doklady u nás můžete aktualizovat na kterékoliv z poboček anebo online ve Smart Bance.

Cizincům ze zemí mimo EU k získání bankovní identity stačí platný doklad totožnosti (pas nebo jiný identifikační doklad vydaný domovským státem) a jeden z těchto dokladů – povolení k trvalému pobytu, trvalé pracovní vízum, povolení k dlouhodobému pobytu nebo doklad o přechodném pobytu delší než 3 měsíce. Své doklady u nás můžete aktualizovat na kterékoliv z poboček anebo online ve Smart Bance.

Bankovní identitu pro cizince z EU momentálně připravujeme. Kritéria budeme nastavovat dle aktualizovaného pokynu vydaného státem.