Proč bude záznam o odkladu nebo snížení splátek zapsán v registru dlužníků?

Nový odklad splátek nebo snížení splátek představuje úpravu splátkového kalendáře. Ta musí být do registru vždy reportována.

Registr obsahuje informace o tom, zda splácíte podle podmínek sjednaných ve smlouvě o úvěru. Pokud se původní smlouva mezi bankou a klientem změní, musíme tuto informaci registru oznámit, aby bylo patrné proč nedochází ke splácení dle původní smlouvy.