Pro koho je účet Genius Business Start určen?

Pro živnostníky a firmy do dvou let od zahájení činnosti.