Pro koho je účet pro nadace určen?

Zvýhodněný účet pro nadace mohou získat fyzické i právnické osoby, které se prokáží výpisem z oddílu N obchodního rejstříku.