Přišla mi informace o nové výši úhrady za pojištění, jak mám postupovat?

Pokud s úpravou výše úhrady za pojištění souhlasíte, nemusíte dělat nic a od 1. 3. 2023 bude úhrada za pojištění automaticky zvýšena. V případě, že s výše uvedenou úpravou výše úhrady za pojištění účinnou od 1. 3. 2023 nesouhlasíte, máte možnost zaslat nám písemně svůj nesouhlas do 28. 2. 2023. V takovém případě Vaše pojištění zaniká uplynutím pojistného období, na které bylo poslední pojistné zaplaceno, tj. 28. 2. 2023.