Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v rámci skupiny MONETA monitoruje soulad prováděného zpracování osobních údajů se všemi relevantními právními předpisy, v rámci skupiny MONETA poskytuje poradenství ohledně povinností vyplývající z GDPR, spolupracuje s dozorovým úřadem, působí také jako kontaktní místo pro dozorový úřad a pro dotčené osoby, jejichž údaje jsou skupinou MONETA zpracovávány.

 

V případě jakéhokoliv dotazu, nejasnosti či stížnosti týkající se zpracovávání osobních údajů v rámci skupiny MONETA, může dotčená osoba kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů na níže uvedené adrese:

 

František Nonnemann
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Vyskočilova 1442/1b, PSČ 140 28, Praha 4
E-mail: poverenec@moneta.cz