Na jaké praktiky si mám jako klient dávat pozor?

Zpozorněte, pokud na Vás věřitel naléhá, nutí Vás podepisovat dokumenty teď a tady nebo jakkoliv vyhrožuje. Neplaťte neúměrně vysoké poplatky za zprostředkování, nesjednávejte si úvěr na telefonické lince s vysokým tarifem (začíná 900 + číslo). Dejte si pozor na podpis směnky, tím spíše blanco (nevyplněné) směnky, kam později může věřitel vepsat jakoukoliv sumu. Požadavek podpisu směnky, příp. blanco směnky, značí neregulérního věřitele, neboť příslušný zákon používání směnek u spotřebitelských úvěrů výslovně zakazuje. Nikdy také nepodepisujte čistý papír, na  terý by později mohlo být cokoliv doplněno, schovávejte si kopie. Nedopusťte, aby byla půjčka v řádu desetitisíců zajištěna např. domem, který má mnohonásobně vyšší hodnotu. Nereagujte na nabídky úvěrů a půjček vylepené na nestandardních plochách na nárožích, sloupech a na podobných místech.