Na jak dlouho lze úvěr sjednat?

Doba splatnosti je 12 měsíců s možností automatického prodloužení. V případě úvěrů se zárukou v programu COVID III je doba splatnosti až 36 měsíců.