Na jak dlouho lze úvěr sjednat?

Doba splatnosti je 12 měsíců s možností automatického prodloužení.