Na jak dlouho je vhodné stavební spoření uzavřít?

Stavební spoření se sjednává na dobu neurčitou. Minimální doba, po kterou je nutné vytrvat u smlouvy se stavebním spořením, pokud nechcete přijít o státní podporu, je šest let. Po tu dobu totiž trvá tzv. vázací doba. Pokud smlouvu vypovíte dřív, přijdete o celou již připsanou státní podporu.