Na kolik měsíců je možné splátky odložit?

Splátky odkládáme v souladu se zákonem od prvního dne následujícího měsíce po doručení Vašeho oznámení, a to buď do 31.7. 2020, nebo do 31.10. 2020. Případné jiné požadavky můžete řešit individuálně za pomoci Vašeho bankéře.