Může se pojistit i klient, který je ve starobním důchodu?

Ano. Klient, který je ve starobním důchodu (pokud splňuje vstupní podmínky do pojištění), si může sjednat pojištění. Pozor, namísto invalidity III. stupně je tento klient automaticky pojištěn pro případ vydání průkazu ZTP/P se stejným pojistným plněním.