Může požádat i právnická osoba?

V případě právnické osoby může žádat společnost s ručením omezením nebo veřejná obchodní společnost, pokud je splněna podmínka mikropodniku.