Může pojištěný klient přestat platit splátky úvěru, pokud nahlásil pojišťovně pojistnou událost?

Ne. Klient je podle úvěrové smlouvy zavázán hradit splátky úvěru i v případě, že nahlásil pojistnou událost i po dobu, než pojišťovna rozhodne o pojistném plnění.