Může pojištěný klient přestat platit splátky úvěru, pokud nahlásil pojišťovně pojistnou událost?

Ne. Klient je podle úvěrové smlouvy zavázán hradit dle sjednaných podmínek splátky úvěru i v případě, že došlo k pojistné události. Povinnost klienta hradit řádně splátky úvěru trvá tedy i po dobu, než pojišťovna rozhodne o pojistném plnění.