Mohu termínovaný vklad vypovědět dříve a jaký je poplatek?

Jednorázový termínovaný vklad je ukončen automaticky po uplynutí sjednané délky trvání. Revolvingový termínový vklad standardně (bez poplatku) ukončíte tím, že požádáte o ukončení nejpozději v den jeho obnovy na pobočce banky. Finanční prostředky jsou poté převedeny na účet, který byl pro převod prostředků sjednaný.

V případě, že potřebujete peníze dříve, než nastane den obnovy u revolvingového vkladu, nebo před uplynutím sjednané doby u jednorázového vkladu, můžete požádat o předčasné zrušení termínovaného vkladu na nejbližší pobočce banky.

Za předčasné ukončení je účtován poplatek dle Sazebníku poplatků, a to ve výši 2 % p. a. z vybírané částky na termínovaném vkladu.

Výpočet poplatku závisí na počtu dní zbývajících do sjednané splatnosti (jednoduše to znamená, že čím později termínovaný vklad vypovíte, tím je poplatek nižší). Zároveň ale platí, že výše poplatku nesmí být nižší než 0,5 % a vyšší než 6 % z jistiny termínovaného vkladu.

Příklad
Zrušení jednorázového termínovaného vkladu ve výši 50 000 Kč sjednaného na 6 měsíců, a to v polovině sjednané doby uložení.
 

Vybíraná částka termínovaného vkladu: 50 000 Kč
Datum vložení vkladu: 1. 7. 2023
Sjednaná splatnost vkladu: 31. 12. 2023
Datum předčasného zrušení: 2. 10. 2023
Do konce původní splatnosti zbývá: 90 dnů


Výpočet poplatku:
(50 000 x 2 %) : 365 = 2,7397
2,7397 x 90 = 246,57 Kč

Protože je výsledná částka nižší než 0,5 % z jistiny vkladu (50 000 x 0,5 % = 250 Kč), výše poplatku bude právě 250 Kč.