Mohu termínovaný vklad vypovědět dříve a jaký je poplatek?

Jednorázový termínovaný vklad je ukončen automaticky po uplynutí sjednané délky trvání. Finanční prostředky jsou poté převedeny na účet, který byl uveden v žádosti.

O předčasné zrušení termínovaného vkladu můžete požádat kdykoliv na nejbližší pobočce banky. Poplatek je účtován dle Sazebníku poplatků, a to ve výši 2 % p. a. z vybírané částky na termínovaném vkladu.

Výpočet poplatku závisí na počtu dní zbývajících do sjednané splatnosti. Tedy čím později termínovaný vklad vypovíte, tím je poplatek nižší. Vypočtený poplatek zároveň nesmí být nižší než 0,5 % a vyšší než 6 % ze zůstatku termínovaného vkladu.

Příklad
Zrušení jednorázového termínovaného vkladu ve výši 50 000 Kč sjednaného na 6 měsíců, a to v polovině sjednané doby uložení.
 

Vybíraná částka termínovaného vkladu: 50 000 Kč
Datum vložení vkladu: 1. 7. 2022
Sjednaná splatnost vkladu: 31. 12. 2022
Datum předčasného zrušení: 2. 10. 2022
Do konce původní splatnosti zbývá: 90 dnů


Výpočet poplatku:
(50 000 x 2 %) : 365 = 2,7397
2,7397 x 90 = 246,57 Kč (nižší než 0,5 % z výše vkladu)

Výsledná výše poplatku: 250 Kč