Mám sjednané pojištění odpovědnosti a způsobil jsem škody třetí osobě. Jak mám postupovat?

Pokud máte pojištění odpovědnosti doporučujeme Vám tento postup:
• V případě, že se někdo zranil, zajistěte neprodleně lékařskou pomoc
• Řekněte poškozenému, že máte pojištění odpovědnosti, a požádejte ho, aby ponechal škodu v původním stavu, aby mohlo být vše řádně prošetřeno a zdokumentováno
• Je-li to možné, rozsah škod můžete zdokumentovat (foto, video, kontakt na svědky)
• Zjistěte identifikační údaje a kontakty na poškozené osoby
• Způsobené škody předem nehraďte a ani neuznávejte poškozeným nárok na náhradu škody bez souhlasu pojišťovny
• Pojistnou událost neprodleně oznamte Direct pojišťovně a s pojišťovnou spolupracujte při jejím šetření
Pojistnou událost můžete nahlásit online , telefonicky na čísle 221 221 221 (8:00–19:00) nebo v případě akutních záležitostí volejte nonstop linku 291 291 291