Mám požádáno o převod účtu ze Sberbank. Budou mi v požadovaný den převedeny i peníze na účet u MONETA Money Bank?

Sberbank CZ, a.s. nemůže převést peníze na Váš účet u MONETA Money Bank vzhledem k situaci, ve které se nachází. Peníze z účtů u Sberbank CZ, a. s. na základě rozhodnutí České národní banky vyplácí Komerční banka, a. s., a to prostřednictvím svých poboček. Bližší informace k výplatám peněz z účtů u Sberbank CZ, a.s. a případné odpovědi na další otázky naleznete na webových stránkách Garančního systému finančního trhu.