Mám požádáno o převod účtu ze Sberbank a také o jeho zrušení. Bude můj původní účet po uplynutí výpovědní lhůty zrušen?

Vzhledem k aktuální situaci Sberbank CZ, a.s. není zrušení účtu momentálně možné. Proto nemůže být převeden ani zbývající kreditní zůstatek z rušeného účtu na Váš nový účet.
 

Peníze z účtů u Sberbank CZ, a.s. na základě rozhodnutí České národní vyplácí Komerční banka, a.s., a to prostřednictvím svých poboček. Bližší informace k výplatám peněz z účtů u Sberbank CZ, a.s. a případné odpovědi na další otázky naleznete na webových stránkách Garančního systému finančního trhu.