Má klient nárok na pojistné plnění, pokud se klient ocitne v pracovní neschopnosti následkem bolesti zad?

Ano. Pojištění kryje bolesti zad, pokud vznikly během pojištění, jejichž příčinou je nově vzniklé poškození páteře a jsou prokázány na CT či magnetické rezonanci.