Které účty patří provozovatelům nepovolených internetových her?

Níže naleznete seznam jedinečných identifikátorů platebních účtů spolu s datem zápisu na seznam, u nichž je MONETA Money Bank, a. s. podle zákona č. 186/2016 Sb., Zákon o hazardních hrách povinna zajistit neprovádění platebních transakcí ve prospěch a k tíži platebních účtů zapsaných na seznamu nepovolených internetových her Ministerstva financí ČR (k dispozici také na http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/hazardni-hry/seznam-nepovolenych-internetovych-her).:
– č. ú. 5990242/0800 (26.7.2017)
– IBAN MT80STBA19116000000001031000591 (15.11.2017)
– IBAN DE38512308000000056972 (27.11.2017)
– IBAN CZ4208000000000002517492 (16.1.2018)