Jak sloučit půjčky nebo převést úvěry k nám?

Sloučením více půjček získáte u MONETA Money Bank lepší přehled o svých závazcích, a navíc ušetříte.

Pokud máte více půjček u jedné nebo více finančních institucí, můžete využít konsolidaci půjček, díky které spojíte všechny půjčky do jedné. Získáte tak lepší přehled o Vašich závazcích a zároveň můžete ušetřit. Převedením půjček totiž získáte možnost prodloužit si dobu splatnosti závazku, snížit si měsíční splátku a případně získat ještě nějaké finanční prostředky navíc. Zkonsolidovat můžete úvěry od bankovních i nebankovních institucí. Jedná se většinou o hotovostní nezajištěné úvěry, kreditní kartykontokorenty.


U MONETA Money Bank budete ke konsolidaci půjček potřebovat dokumentaci ke konsolidovaným půjčkám. V případě bankovních úvěrů a úvěrů od splátkových společností se jedná o smlouvu o úvěru nebo aktuální vyčíslení, poslední výpis z úvěrového účtu nebo 3 poslední doklady o řádném zaplacení.

U kreditní karty a kontokorentu to bude smlouva o kartě nebo poslední výpis z úvěrového účtu, smlouva o kontokorentu nebo potvrzení o schválené výši kontokorentu. Dále budete potřebovat dva platné doklady totožnosti a doklad o trvalém přijmu. MONETA Money Bank svým klientům umožňuje konsolidace neomezeného počtu půjček do výše až 800 tisíc korun. Dokonce Vám může sloučit půjčky, kreditní karty a kontokorenty Vašich rodinných příslušníků. Pokud ke konsolidaci půjček přizvete spolužadatele, může Vám být snížena úroková sazba až o dvě procenta.